Morfeusz – producent kołder, pościeli hotelowej, podkładów na materac , ale przede wszystkim dobry partner dla swoich klientów.

Firma Mor­feusz jest wiodącym pro­du­centem kołder, poduszek, poś­cieli hotelowej, pod­kładów na materac oraz dostawcą sze­rokiej gamy pro­duktów frotte-​ręczniki hotelowe, szlafroki spa. Ponadto spec­jal­izujemy się w pro­dukcji galanterii stołowej — obrusy do restau­racji, serwety na stół, pokrowce na krzesła.


Naszymi odbiorcami są głównie hotele, pen­sjonaty, placówki opieki zdrowotnej i restau­racje. Sprawnie dzi­ałający sklep inter­netowy zapewnia klientom indy­wid­u­alnym łatwy dostęp do naszych produktów.


Bazując na wysokiej jakości tkan­inach, nowoczesnym parku maszynowym i pro­fesjon­alnym zespole spec­jal­istów, jesteśmy dobrym part­nerem dla naszych klientów. Zapew­niamy im ofertę i obsługę na najwyższym poziomie. Możemy zaoferować w ten sposób sze­rokie spektrum kołder i poduszek jako czołowy pro­ducent kołder; ogromny wybór poś­cieli hotelowej , poś­cieli hotelowej o różnej gra­maturze i wielości deseni, ręczników hotelowych, szlafroków spa. Nasze pod­kłady na materac cieszą się ogromnym powodzeniem u naszych klientów. Bogata propozycja restau­ra­cyjna to nie tylko obrusy do restau­racji, serwety na stół, pokrowce na krzesła, to również bieżniki i placematy, ogromny wybór skirt­ingów, ciekawa galeria far­tuchów kel­ner­skich. Oprócz obrusów do restau­racji pro­ponujemy jeszcze obrusy kok­ta­jlowe, konferencyjne.


Jeśli szukają Państwo pro­fesjon­alizmu, doświad­czenia, źródła niebanalnych rozwiązań i pro­duktów hotelowo-​restauracyjnych o najwyższej jakości ( kołder, poduszek, poś­cieli hotelowej, pod­kładów na materac, ręczników hotelowych, szlafroków spa, obrusów do restau­racji, serwet na stół, pokrowców na krzesła) to są Państwo w dobrym miejscu.

Zapraszamy do współpracy.

Morfeusz – wczoraj, dziś i jutro – historia firmy

1985

Nasz początek – Kujawska Wytwórnia Kołder w Lubaniu

1987

Zmiana nazwy na Spec­jal­istyczny Zakład Bieliź­niarski „Morfeusz”

1990

Czas inten­sy­wnego rozwoju – posz­erzenie dzi­ałal­ności firmy o handel paliwami i smarami w Konecku

1990

PPW Mor­feusz – do dziś funkcjonująca nazwa

1991

Wprowadzenie hur­towego obrotu lekami w Konecku

1992

Rozpoczęcie współpracy z firmą ACV – wzbo­gacenie oferty o handel kotłami

1996

Uru­chomienie odd­ziału firmy we Włocławku

1997

Czas remontu budynków w Lubaniu

1998

Wydziela się odrębny podmiot gospo­darczy Mor­feusz Technika Grzewcza – odpowiedzialny za obrót paliwami i kotłami

1998

Wprowadzenie do oferty usługi prania pierza i puchu

2014

Rewital­izacja wiz­erunku firmy

2017

Po dziś dzień Mor­feusz sp. z o.o. funkcjonuje i rozwija się w Lubaniu

Galeria