Morfeusz – producent kołder, pościeli hotelowej, podkładów na materac , ale przede wszystkim dobry partner dla swoich klientów.

Firma Mor­feusz jest wiodącym pro­du­centem kołder, poduszek, poś­cieli hotelowej, pod­kładów na materac oraz dostawcą sze­rokiej gamy pro­duktów frotte-​ręczniki hotelowe, szlafroki spa. Ponadto spec­jal­izujemy się w pro­dukcji galanterii stołowej — obrusy do restau­racji, serwety na stół, pokrowce na krzesła.


Naszymi odbiorcami są głównie hotele, pen­sjonaty, placówki opieki zdrowotnej i restau­racje. Sprawnie dzi­ałający sklep inter­netowy zapewnia klientom indy­wid­u­alnym łatwy dostęp do naszych produktów.


Bazując na wysokiej jakości tkan­inach, nowoczesnym parku maszynowym i pro­fesjon­alnym zespole spec­jal­istów, jesteśmy dobrym part­nerem dla naszych klientów. Zapew­niamy im ofertę i obsługę na najwyższym poziomie. Możemy zaoferować w ten sposób sze­rokie spektrum kołder i poduszek jako czołowy pro­ducent kołder; ogromny wybór poś­cieli hotelowej , poś­cieli hotelowej o różnej gra­maturze i wielości deseni, ręczników hotelowych, szlafroków spa. Nasze pod­kłady na materac cieszą się ogromnym powodzeniem u naszych klientów. Bogata propozycja restau­ra­cyjna to nie tylko obrusy do restau­racji, serwety na stół, pokrowce na krzesła, to również bieżniki i placematy, ogromny wybór skirt­ingów, ciekawa galeria far­tuchów kel­ner­skich. Oprócz obrusów do restau­racji pro­ponujemy jeszcze obrusy kok­ta­jlowe, konferencyjne.


Jeśli szukają Państwo pro­fesjon­alizmu, doświad­czenia, źródła niebanalnych rozwiązań i pro­duktów hotelowo-​restauracyjnych o najwyższej jakości ( kołder, poduszek, poś­cieli hotelowej, pod­kładów na materac, ręczników hotelowych, szlafroków spa, obrusów do restau­racji, serwet na stół, pokrowców na krzesła) to są Państwo w dobrym miejscu.

Zapraszamy do współpracy.

Morfeusz – wczoraj, dziś i jutro – historia firmy

1985

Nasz początek – Kujawska Wytwórnia Kołder w Lubaniu

1987

Zmiana nazwy na Spec­jal­istyczny Zakład Bieliź­niarski „Morfeusz”

1990

Czas inten­sy­wnego rozwoju – posz­erzenie dzi­ałal­ności firmy o handel paliwami i smarami w Konecku

1990

PPW Mor­feusz – do dziś funkcjonująca nazwa

1991

Wprowadzenie hur­towego obrotu lekami w Konecku

1992

Rozpoczęcie współpracy z firmą ACV – wzbo­gacenie oferty o handel kotłami

1996

Uru­chomienie odd­ziału firmy we Włocławku

1997

Czas remontu budynków w Lubaniu

1998

Wydziela się odrębny podmiot gospo­darczy Mor­feusz Technika Grzewcza – odpowiedzialny za obrót paliwami i kotłami

1998

Wprowadzenie do oferty usługi prania pierza i puchu

2014

Rewital­izacja wiz­erunku firmy

2017

Po dziś dzień Mor­feusz sp. z o.o. funkcjonuje i rozwija się w Lubaniu

Galeria

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego roz­porządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE11904.05.2016) infor­mujemy, iż:
Admin­is­tra­torem Państwa danych osobowych jest „Mor­feusz” Spółka z o.o. z siedzibą w Lubaniu 9. Kontakt do Admin­is­tratora: rodo@​morfeusz.​net.​pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu real­izacji zamówienia, umowy, wys­taw­ienia faktury oraz celach księ­gowych i windyka­cyjnych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do real­izacji zamówienia, umowy i wys­taw­ienia faktury.
Dane mogą zostać udostęp­nione wyłącznie pod­miotom upoważnionym na pod­stawie przepisów prawa lub pod­miotom obsługu­jącym firmę „Mor­feusz” (w zakresie infor­maty­cznym, współpracu­jącym w pro­cesie księ­gowym i windyka­cyjnym, w zakresie usług kuri­er­skich itp.)
Państwa dane będą prze­chowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich popraw­iania oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Państwa dane będą wyko­rzystywane do profilowania.